Język strony Poland
Dotacja UE

Dotacja - Fundusze UE

Tytuł projektu:

„Badania nad opracowaniem ekologicznych mieszanek kompozytowych do zastosowań budowlanych”

Beneficjent: EKOMER - K. Wróblewska Spółka Jawna

Numer wniosku o dofinansowanie: RPKP.01.02.01-04-0062/18

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie RPKP.01.02.01 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
Działanie RPKP.01.02.00 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Oś priorytetowa RPKP.01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Wartość projektu: 2 918 480,64 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 642 803,64 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 971 659,06 PLN

Celem projektu jest realizacja prac badawczych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wygenerowanie istotnych przewag konkurencyjnych Wnioskodawcy.